Høstgudstjeneste og fællesspisning

05.12.2019

Høstgudstjeneste og Fællesspisning I Vester Velling

Af Irene S. Rasmussen Høstgudstjenesten i Vester Velling efterfulgtes som altid af fællesspisning i Forsamlingshuset. Begge steder var smukt pyntet op af Eva og i forsamlingshuset af bestyrelsen. Folks appetit var som altid god, ligesom maden fra Hallen i Ulstrup. Den blev serveret af forsamlingshusets bestyrelse, der leverer en fantastisk indsats. Underholdningen stod ”Mors Rok” for. I front Peter-Spillemand Thomsen og Teresa Hedelund med smuk sang og digt og Johannes Guttorm med trommespil. I aftes var fortællingen og musikken om Jeppe Aakjær. En fin blanding af fællessang, fortælling og optræden med mindre kendte digte, som Peter har komponeret musik til. Jeppe Aakjær levede fra 1866 til 1930. Han er født i Salling ved Aakjær, som han tog navn efter, da han blev voksen. Han er nr. 3 ud af en søskendeflok på 8. Han er født i små kår og blev hyrdedreng som 10 årig. Sidste skoleår fik han en lærer Jakobsen, som var grundtvigianer og god til at fortælle. Det kom til at betyde alt for ham. Også at han fik yderligere skolegang. Aakjær var et engageret menneske. I dag husker man vel bedst hans sange. Men han deltog ivrigt i samfundsdebatten. Som 19 årig måtte han tilbringe 17 dage i Viborg Arrest. Han tilbragte ca. haldelen af sit liv i København. Han var gift med forfatterinden Marie Bregendal, som han fik en søn med. De døjede altid med økonomien, og det endte med skilsmisse. Derefter flyttede han tilbage til Salling, som han altid havde længsel efter. Her blev han gift med Nana, der var træskærer, og her indtraf den mere harmoniske del af hans tilværelse. Jenle blev bygget efter, der var dannet et konsortium. Aakjærs bror Jens kom hjem fra Amerika og dyrkede jorden omkring. Det viste sig at være svært at få det til at løbe rundt. Udbyttet var ikke stort på den genopdyrkede hede og det endte da også med konkurs. Aakjær solgte sit forfatterskab til Gyldendal, og fik selv efter nutidige forhold, en svimlende sum. På sine ældre dage var han meget brugt som foredragsholder og underviser, så han var meget lidt hjemme. Men postvæsenet kom 3 gange daglig, så kontakten mellem ægtefolkene var alligevel intens. Som forfatter og samfundsdebattør var han altid i gang. Mest furore vakte hans roman ”Vredens Børn”. Han måtte flygte fra Salling en tid. Den 22. april 1930 blev Aakjær fundet død ude i haven. Han blev 63 år. Aakjær var medlem af Folkekirken altid. Men havde en for tiden ikke helt typisk Gudsopfattelse, hvor Gud er iboende alting – i naturen f.eks. Aakjær ønskede at blive kremeret. På det tidspunkt kunne dette kun ske i KBH. Allerede fra Skive fulgte en 1000-tallig forsamling Aakjærs kiste. Skolebørnene havde fået fri. I Århus talte man 50000, og i København holdt statsminister Stauning bl.a. tale. Kunne noget lignende ske i dag. At noget vækker en samklang, ”Folkesjælen”, i mennesker i vort land. Ja det skete jo da skjalden, Kim Larsen døde sidste år, hvor folk følte trang til at vise deltagelse og ære. En tak til ”Mors Rok” og Peter i særdeleshed, for en engageret fremstilling af Aakjærs liv og levned. For at vise hans fortsatte aktualitet. Og for at videregive lysten til at læse ham og måske besøge Jenle, som dels er et mindested, men også et kultursted med mange aktiviteter i  sommerhalvåret.

Del dette:

Kommende gudstjenester og arrangementer

BegivenhedDato

Aflyst! Sognecafé i april

7. april kl. 10-12 i Sognehuset. Journalist Peter Poulsen: Mit liv meden million …

7. apr 10:00
12:00
7. apr 10:00 -
12:00

Aflyst! Gudstjeneste i Sdr. Vinge Kirke, Skærtorsdag

9. apr 10:30
11:30
9. apr 10:30 -
11:30

Aflyst! Liturgisk gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke, Langfredag

Langfredag vil der være liturgisk gudstjeneste med skiftevis sang og læsning.

10. apr 10:30
11:30
10. apr 10:30 -
11:30

Aflyst! Gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke, Påskedag

12. apr 10:30
11:30
12. apr 10:30 -
11:30

Aflyst! Gudstjeneste i V. Velling Kirke, 2. Påskedag

13. apr 09:00
09:45
13. apr 09:00 -
09:45

Gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke

19. apr 10:30
11:30
19. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sdr. Vinge Kirke

26. apr 09:00
09:45
26. apr 09:00 -
09:45

Gudstjeneste i V. Velling Kirke

3. maj 10:30
11:30
3. maj 10:30 -
11:30

Sognecafé i maj

Sognecafé i maj Tirsdag d. 5. maj kl. 10.12 i Sognehuset. Ønskekoncert. Fællessang …

5. maj 10:00
12:00
5. maj 10:00 -
12:00

Aflyst pga corona! Forårskoncert i Ulstrupbro Kirke med Gudenåkoret

Forårskoncert i Ulstrupbro Kirke med Gudenåkoret Gudenåkoret synger sin årlige …

6. maj 19:30
20:30
6. maj 19:30 -
20:30