Sognecafe i februar

10.04.2019

 

Af Irene Søndergaard Rasmussen

Jørgen Lorenzen fortalte om 2. verdenskrig. Han tog udgangspunkt i sin slægt og i nogen grad lokalsamfundet.

Der er fortsat en strøm af bøger og debat om 2. verdenskrig. Og hvorfor nu det: Fordi som Jørgen Lorenzen sagde, at krig viser meget om mennesker. Deres mod og deres skyggesider.

I forbindelse med 2. verdenskrig er der 3 spørgsmål der trænger sig på:

1. Hvor stærkt et forsvar skulle man have, hvis man skulle sætte sig til modværge.

Tyskland oprustede jo efter at Hitler tog magten og skabte sit diktatur.

2. Hvornår har man lov til at tage loven i egen hånd. Et stadig aktuelt spørgsmål.

3. Det efterfølgende retsopgør, hvor følelserne og ikke argumenter talte.

 

Jørgen Lorenzen fortalte om sin egen slægt: En plejesøster kom fra Polen i 38. Familien var af jødisk afstamning. - En bror var på den gale side. Ikke noget der taltes om i familien. - En anden bror var sømand i Amerika for Stillehavsflåden. Hans kone lånte understøttelse, som skulle tilbagebetales i 1947, da han vendte hjem til Danmark. Det var ikke en indsats man regnede. Jeg ved, at en tilsvarende indsats i Norge gav førtidspension. Lorenzens bror døde da også hurtigt efter sin hjemkomst. -

I Sønderjylland var der en moster Musse og onkel Valdemar, som dyrkede selskabelig omgang med tyskerne, hvilket oprindelig var nærmest en opfordring fra regeringen. Et cirkulære (Amtsmandscirkulæret) opfordrede til, at statsansatte plejede omgang med de tyske soldater. Senere blev det dog ændret. Musse blev anset for at være ”feltmadras” og blev fanget og klippet helt til 47. Hun blev arresteret og sad i fængsel for angiveri et år. Det er endnu ikke muligt at få aktindsigt. – Endelig var der en fætter, der var hjemmetysker. Han døde i 43 på østfronten.

En kompleks familiehistorie!

 

For Jørgen Lorenzen er det vigtigt, at man ikke glemmer de dårlige sider. Han fortalte om Frikorps Danmark. Danskere dannede en enhed af frivillige, der for nogles vedkommende så sig som korsfarere mod bolsjevismen/kommunismen. Nogle af disse havde også deltaget i Finlandskrigen. Nogle var nazister. Frikorps Danmark blev indrulleret i Waffen SS, straks de kom til Tyskland. Altså nazificering af værste skuffe. I 1942 da de havde en måneds orlov og var hjemme i Danmark, var det ikke just beundring og respekt de blev mødt med.

I 1972 blev der indviet en mindelund for de faldne i Frikorps Danmark. De der overlevede havde et behov for et neutralt mindested. Men de er blevet taget til indtægt for nazisympati og sådanne kredse har da også forsøgt at gøre mindelunden til et sted, hvor man hylder nazismen. Ligeledes er stedet søgt saboteret 3 gange.

Jørgen Lorenzen fungerer som kustode ved Mindelunden, der er beliggende ved Kongensbro.

 

Om Knud Bach, Rønge: Jøgen Lorenzen sluttede med at fortælle om Knud Bach som blev leder af Landbrugernes Sammenslutning, LS, som voksede frem af landbrugets trange kår i 30erne. Organisationen havde 135.000 medlemmer på sit højeste. Der var stormøder, bl.a. et i Rønge i 1936, som havde omkring 30.000 deltagere. Organisationen havde efter sigende, stor lokal opbakning. Da krigen brød ud havde Knud Bach forhandlinger med det danske nazistparti DNSAP. Man ville afsætte samlingsregeringen og gøre Knud Bach til statsminister. Det var sikkert den kontakt, der gjorde, at han efter krigen blev arresteret og anklaget for landsforræderi. Han fik 5 års fængsel. Han blev dog ret hurtig benådet, da han fik en hjerneblødning. Han døde året efter og der blev rejst et imponerende mindesmærke i en lille Lund på højre side af vejen mod Bjerringbro.

 

Lorentzen sluttede med at berette om et valg i 1943, hvor tilslutningen til nazismen på landsplan i Danmark var omkring 2 %, men på Ulstrup kanten var der 10 % tilslutning. Og hvordan kunne det nu gå til?

 

En stor tak til Jørgen Lorenzen for et tankevækkende og godt foredrag. Jeg beklager blot, at jeg ikke er i stand til at få alle nuancerne med - ej heller dem, der handler om de menneskelige omkostninger.

 

 

 

 

 

Del dette:

Kommende gudstjenester og arrangementer

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Sdr. Vinge Kirke

1. mar 09:00
09:45
1. mar 09:00 -
09:45

Sognecafé i marts

3. marts kl. 10-12 i Sognehuset Museumsinspektør Martin Mikkelsen, Viborg Museum …

3. mar 10:00
12:00
3. mar 10:00 -
12:00

Sogneaften

Onsdag den 4.marts kl. 19.00 i Sognehuset i Ulstrup. Forsvarsadvokat Jakob …

4. mar 19:00
21:00
4. mar 19:00 -
21:00

Gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke

Søndag d. 8. marts er der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Vi begynder med …

8. mar 09:30
10:15
8. mar 09:30 -
10:15

Fællessang

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00-20.00 er der fællessang i Sognehuset, hvor temaet …

12. mar 19:00
20:00
12. mar 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Sdr. Vinge Kirke

15. mar 09:00
09:45
15. mar 09:00 -
09:45

Gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke

15. mar 10:30
11:30
15. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste og fællesspisning

Fællesspisning og aftengudstjeneste i V. Velling Fredag den 20. marts 2020. Vi …

20. mar 18:00
21:30
20. mar 18:00 -
21:30

Gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke

29. mar 09:00
09:45
29. mar 09:00 -
09:45

Forårskoncert i V. Velling Kirke

Forårskoncert i V. Velling Kirke med Spicy Voices Torsdag d. 2. april kl. 19.30 er …

2. apr 19:30
20:30
2. apr 19:30 -
20:30