LIDT OM KORENE VED KIRKERNE…
Ved kirkerne er der tilknyttet flere kor.

Børnekoret

Øver hver torsdag kl. 15.15 – 16.00 og er for børn, der går fra og med 3. klasse og opefter. Børnekoret medvirker ved forskellige gudstjenester og går også Luciaoptog ved en festlig gudstjeneste, når vi synger julen ind. 

Seniorkoret
Seniorkoret øver hver torsdag kl. 16.15 – 17.15.Koret henvender sig især til de, som ikke ønsker at synge flerstemmig og er et kor, hvor Højskolesangbogen bruges flittigt samt korets mappe, der rummer verdslige sange og viser. Koret medvirker ved høstgudstjenesten i Ulstrupbro kirke, ved ”De ni læsninger” og ved gudstjenesten Palmesøndag.