Folk i Ulstrup ønskede sig deres egen kirke efter 2.verdenskrig. Kirkeministeriet ville betale halvdelen af kirken, så byens borgere måtte selv finde den anden halvdel af pengene. Jorden til kirken arvede byen. Man startede med at anlægge kirkegården, og den blev indviet i 1948. Derefter samlede folk penge ind ved, at nogle gav penge til byggeriet, og de samlede penge ind ved ved bortlodning af bil, ved cirkus- og revyforestilling, basar og mange andre ting. De fik samlet 85.000 kr. ind og fik lov til at gå i gang med byggeriet, selvom det hele ville komme til atkoste 325.000 kr., så man havde ikke helt fået samlet det halve ind. Men de fik lov at starte byggeriet, hvis kirken kunne bygges etapevis. Man startede med kirkeskibet i 1952, og i 1961 havde byen penge til kor, apsis, kirketårn, og man forlængede kirke-skibet med 6 m. Så vi har en ung kirke på 57 år. Ulstrup kirke havde endnu en bygge-periode  fra 1988-1995, hvor man fik noglepenge til at gøre kirken smukkere for. Det var til lys, kunst og orgel. Og med denne byggeperiode kom kirken faktisk til at frem-stå, som de havde tænkt sig det, dem der fik ideen tilbage i 1948.

Se mere på TPC's hjemmeside om moderne luthersk kirkearkitektur og deres beskrivelse af Ulstrupbro kirke på følgende link: http://kirkearkitektur.dk/kirker-bygget-siden-1960/fordelt-pr-aarti/1950-59/1953-ulstrupbro.html

Gravstene: http://www.hr-ladefoged.dk/dki/ulstrupbro_svar_soeg.php