Det ældste af kirken, som er koret og skibet, er fra 1100-1200 tallet, og kirken tilhørte dengang Ulstrup Slot. Resten af kirken, sideskib og våbenhus, er fra 1700 tallet. Dengang havde man ikke maskiner til at løfte den tunge sten til kirkebyggeriet- det skete ved muskekraft. Det var egnens folk, der var med til at bygge kirken, og de betalte også for det. I kirkens våbenhus står der en kæmpe runesten med inskriptionen"Øpe bryde rejste denne sten efter Urøke og Kade, sine to brødre. Gid han må regnes for en pervers mand- den mand som øder dette minde."


Gravsten: http://hr-ladefoged.dk/dki/vinge_svar_soeg.php