I september 2008 blev vores tre sogne lagt sammen til et pastorat. Indtil da var Ulstrup et selvstændigt sogn, mens Sdr.Vinge og V.Velling var et sogn sammen med Skjern. Skjern valgte at blive i Viborg Stift, mens Ulstrup, V.Velling og Sdr.Vinge valgte Århus Stift og Favrskov Provsti. Så hele vejen rundt blev det nye tider: ny biskop, ny provst og et nyt råd med 12 medlemmer. Der er 3 fra Sdr.Vinge, 3 fra V.Velling og 6 seks fra Ulstrup. Derudover blev der ansat en ½ præst mere, således at vi nu er 1½ præst ansat ved de tre kirker.