Hvad gør jeg...

 

 

Ved dåb, vielse og begravelse/bisættelse kontaktes sognepræst Knud Bunde Fries, se under Kontakt.

Har du spørgsmål omkring fødselsanmeldelse, eller skal du bruge en attest eller have lavet en navneændring, kontakt da præstesekretær Gitte Winding, se under Kontakt.

 

FØDSEL

Alle fødsler anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal I udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring" inden 14 dage efter barnets fødsel. Det kan I gøre digitalt via www.borger.dk, hvor I også kan læse mere om faderskab og forældremyndighed.

 

DÅB

Aftales med præsten i god tid forinden, hvor man også aftaler, hvornår dåbsbesøget kan finde sted. Man skal opgive 2-5 faddere, og deres navne og adresser gives til sognepræsten.

 

VIELSE

Aftales i god tid. Dernæst henvender man sig til bopælskommunen for udstedelse af prøveattest. Denne afleveres til præsten ved vielsessamtalen.

 

DØDSFALD

Man henvender sig til en bedemand eller til sognepræsten for at aftale nærmere vedrørende tidspunkt for begravelse eller bisættelse, samt tidspunkt for samtalen. Der er mulighed for mindesammenkomst i Sognehuset i Ulstrupbro, nærmere info i denne brochure.