Nedenstående gælder kun til og med 2019. Fra og med 2020 bliver det således, at der er konfirmation i Ulstrup på Store Bededag i det lige år og konfirmation i V. Velling og Sdr. Vinge om søndagen, mens det i ulige år bliver konfirmation på Store Bededag i V. Velling og Sdr. Vinge og i Ulstrup om søndagen.

Hidtil har det været således, at konfirmationsdagen i pastoratet har været St. Bededag, men da præstenormeringen er reduceret, betyder det, at når der er mere end to konfirmationer i pastoratet på Store Bededag, så må vi også tage den efterfølgende søndag i brug. Dette gælder fra og med konfirmationerne i 2018. Det vil sige, at når der er over 30 konfirmander, der skal konfirmeres alene i Ulstrupbro kirke, så vil der komme til at være konfirmation også på den efterfølgende søndag. Mellem Vester Velling og Sdr. Vinge skiftes hvert år mellem Store Bededag, men hvis man har særligt ønske om en bestemt kirke, hvor der det pågældende år ikke er planlagt konfirmation, så kontakter man sognepræsten.

Frem til og med 2019 er datoerne:

 

År          Ulstrupbro                            Vester Velling                  Sønder Vinge

2016     St. Bededag, 22. april           St. Bededag, 22. april        

2017     St. Bededag, 12. maj                                                   St. Bededag, 12. maj

2018     St. Bededag, 27. april           St. Bededag, 27. april    

2019     St. Bededag, 17. maj: 7.A                                            St. Bededag, 17. maj

             St. Bededag, 19. maj: 7.B